Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Tisztelt Érdeklődő!


Köszöntöm Önt a győri Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat honlapján.

Szeretnénk Önnel megismertetni a gyermekek bölcsődei ellátásba történő bekerülésének menetét, intézményeinket, szolgáltatásainkat. Betekintést kívánunk adni a bölcsőde mindennapjaiba, tájékoztatjuk Önöket színes, játékokban gazdag programjainkról, rendezvényeinkről.

Önkormányzati fenntartású intézményhálózatunk 13 bölcsődéje 635 férőhelyen látja el a 3 éven aluli gyermekeket. Sajátos nevelési igényű gyermekeket 6 éves korig fogadunk. A győri gyermekeken kívül további 26 településről járhatnak a kicsik bölcsődéinkbe.

Legöregebb bölcsődénk több mint 60 éve nyitotta meg kapuit. A bölcsődei szakma helyzete, a kisgyermekellátás sokat változott az elmúlt években, évtizedekben. Igyekszünk a múlt értékeit megőrizni, de az új kihívásoknak is megfelelni. Ami nem változik: mindennapi munkánk középpontjában a kisgyermek nevelése, gondozása áll, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkörben. Gondoskodunk a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni, és életkornak megfelelő alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, a játékról, a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről.

Munkatársaimmal együtt bízunk abban, hogy bizalommal fordulnak hozzánk gyermekük bölcsődei ellátásával kapcsolatosan, és szakmai munkánk az Önök és gyermekük közös megelégedésére szolgál.

Honlapunk ebben kíván segítségükre lenni.

Bartalné dr. Tóth Györgyi
igazgató

Gyermeknevelést segítő szolgáltatások

Egyes bölcsődékben az alapellátás elsőbbsége mellett családtámogató szolgáltatásokat működtetünk. Ilyen szolgáltatások a játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet. Mindezeket bármely család igénybe veheti, a gyermek hat éves koráig, térítési díj ellenében.

A kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontos elkülöníteni és meghatározni az alapellátás és a szolgáltatások különbözőségeit és jellemzőit. A jó minőségű szolgáltatás megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítjuk.

Valamennyi szolgáltatási forma megvalósításánál figyelembe kell venni a bölcsődei nevelés alapelveit, különösképpen a koragyermekkori intervenció szemléletének befogadását.

Játszócsoport

Szakképzett kisgyermeknevelő segítségével gyermekfelügyeletet, vagy gyermek és szülő részére együttes játéklehetőséget biztosítunk.

Tovább

Időszakos gyermekfelügyelet

E szolgáltatás keretében a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és a bölcsődei napirendhez igazodó időtartamban nyújtunk szolgáltatást a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.

Tovább

Gyermeklánc Győri Bölcsődei Alapítvány

1997-ben jött létre a Gyermeklánc Bölcsődei Alapítvány. Célja, Győr város bölcsődéiben meglévő játék- és eszközkészlet gyarapítása, amely a 0-3 éves korú, valamint a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteinek kielégítését, nevelését, gondozását, egészség-megőrzését képességfejlesztését szolgálja.

Ezen felül számos szakmai folyóirat biztosításával, szakirodalmi és egyéb oktatási anyag beszerzésével segítjük a kisgyermeknevelők és szakemberek munkáját, támogatjuk a szakemberképzést. Az Alapítvány 2007-ben, majd 2017-ben ismét közhasznú jogállást szerzett. Működésünkhöz pályázatok, anyagi és természetbeni felajánlások, 1 %-os felajánlások, támogatások nyújtanak forrásokat.