Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Alapítvány

 

1997-ben jött létre a Gyermeklánc Győri Bölcsődei Alapítvány.

Célja, Győr város bölcsődéiben meglévő játék- és eszközkészlet gyarapítása, amely a 0-3 éves korú, valamint a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteinek kielégítését, nevelését, gondozását, egészség-megőrzését képességfejlesztését szolgálja.
 

Ezen felül számos szakmai folyóirat biztosításával, szakirodalmi és egyéb oktatási anyag beszerzésével segítjük a kisgyermeknevelők és szakemberek munkáját, támogatjuk a szakemberképzést. Az Alapítvány 2007-ben, majd 2017-ben ismét közhasznú jogállást szerzett. Működésünkhöz pályázatok, anyagi és természetbeni felajánlások, 1 %-os felajánlások, támogatások nyújtanak forrásokat.

 

Fő célunk a legfiatalabb korosztály testi-lelki fejlődésének segítése érdekében:

  • A bölcsődei játék-eszközkészlet gyarapítása, a gyermekszobák, udvar gyermekbarát kialakítása, tárgyi feltételek biztosítása.
  • A gondozó-nevelői munka segítése, minőségi munkavégzés biztosítása, a kisgyermeknevelők számára továbbképzések, szakmai tapasztalatszerzés, új módszerek megismerésének támogatása.
  • Szakmai folyóiratok, mese-verseskönyvek beszerzése.
  • Hátrányos helyzetben lévő és SNI gyermekek korai fejlesztésének, közösségbe történő beilleszkedésének támogatása.

 

Adószám: 18534836-1-08
Számlaszám: OTP Bank Rt. 11737007-20597892-00000000