Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr

Tisztelt Érdeklődő!


Köszöntöm Önt a győri Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat honlapján.

Szeretnénk Önnel megismertetni a gyermekek bölcsődei ellátásba történő bekerülésének menetét, intézményeinket, szolgáltatásainkat. Betekintést kívánunk adni a bölcsőde mindennapjaiba, tájékoztatjuk Önöket színes, játékokban gazdag programjainkról, rendezvényeinkről.

Önkormányzati fenntartású intézményhálózatunk 13 bölcsődéje 690 férőhelyen látja el a három éven aluli gyermekeket. Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket hat éves korig fogadunk. A győri gyermekeken kívül további 26 településről járhatnak a kicsik bölcsődéinkbe.

Legöregebb bölcsődénk több mint 60 éve nyitotta meg kapuit. A bölcsődei szakma helyzete, a kisgyermekellátás sokat változott az elmúlt években, évtizedekben. Igyekszünk a múlt értékeit megőrizni, de az új kihívásoknak is megfelelni. Ami nem változik: mindennapi munkánk középpontjában a kisgyermek nevelése, gondozása áll, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkörben. Gondoskodunk a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni, és életkornak megfelelő alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, a játékról, a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről.

Munkatársaimmal együtt bízunk abban, hogy bizalommal fordulnak hozzánk gyermekük bölcsődei ellátásával kapcsolatosan, és szakmai munkánk az Önök és gyermekük közös megelégedésére szolgál.

Honlapunk ebben kíván segítségükre lenni.

 

Bartalné dr. Tóth Györgyi

igazgató