Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a bölcsődék fenntartó által engedélyezett nyári leállásáról a mellékelt táblázat szerint. A bölcsődék lépcsőzetes és rövidített leállása lehetővé teszi a gyermekek folyamatos ellátását. Ügyelet igénylését a bölcsődei központok vezetőinek szíveskedjenek jelezni.

Nyári leállás 2020 táblázat

Tisztelt Szülők!

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 25-től a Zöld utcai, a Ménfőcsanaki és a Kassák utcai bölcsődék kivételével az intézmények ismét a régi rend szerint fogadhatják a gyermekeket – természetesen továbbra is az előírt óvintézkedések mellett.

Kérjük, hogy további információért a Kodály Zoltán utcai, a Cuha utcai, a Türr István utcai, az Örkény István utcai Bölcsődék Központvezetőihez szíveskedjenek fordulni.

Kodály: Bali Noémi 06/20/520-43-80, ebikodaly@gyoribolcsodek.hu
Cuha: Mátrai Anikó 06/20/520-42-44, ebicuha@gyoribolcsodek.hu
Türr: Kőhalmi Györgyné 06/20/520-40-99 ebiturr@gyoribolcsodek.hu
Örkény: Szilágyi Tiborné 06/20/487-88-09 ebiorkeny@gyoribolcsodek.hu

Tisztelt Szülők!

2020. április 11-től a Cuha utcai bölcsőde mellett az Örkény István utcai bölcsőde is ellátja ügyeletben azokat a gyermekeket, akik szülei munkavégzés miatt végképp nem tudják gyermekük felügyeletét megoldani a veszélyhelyzet idején. Az egy csoportban tartózkodó gyermekek lehetséges létszáma limitált, maximum 5 fő lehet.

Az igényeket az alábbi e-mailen, vagy telefonon kérjük jelezni a bölcsődék vezetőinél legalább 3 nappal korábban:

Cuha bölcsőde: ebicuha@gyoribolcsodek.hu Tel: 06/20-520-42-44
Örkény bölcsőde: ebiorkeny@gyoribolcsodek.hu Tel: 06/20-487-88-09
Az ügyeletet igénylő gyermekek szüleivel a bölcsőde ügyeleti megállapodást köt.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg a 9024 Győr, Cuha utca 16. szám alatti Bölcsőde lát el ügyeletet.
Tel: 06/20-520-42-44
E-mail: ebicuha@gyoribolcsodek.hu

További tájékoztatás az alábbi telefonon és e-mail címen kérhető:
Tel: 06/20-520-44-11
E-mail: gyermeklanc@gyoribolcsodek.huTisztelt Érdeklődő!


Köszöntöm Önt a győri Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat honlapján.

Szeretnénk Önnel megismertetni a gyermekek bölcsődei ellátásba történő bekerülésének menetét, intézményeinket, szolgáltatásainkat. Betekintést kívánunk adni a bölcsőde mindennapjaiba, tájékoztatjuk Önöket színes, játékokban gazdag programjainkról, rendezvényeinkről.

Önkormányzati fenntartású intézményhálózatunk 13 bölcsődéje 670 férőhelyen látja el a három éven aluli gyermekeket. Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket hat éves korig fogadunk. A győri gyermekeken kívül további 26 településről járhatnak a kicsik bölcsődéinkbe.

Legöregebb bölcsődénk több mint 60 éve nyitotta meg kapuit. A bölcsődei szakma helyzete, a kisgyermekellátás sokat változott az elmúlt években, évtizedekben. Igyekszünk a múlt értékeit megőrizni, de az új kihívásoknak is megfelelni. Ami nem változik: mindennapi munkánk középpontjában a kisgyermek nevelése, gondozása áll, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkörben. Gondoskodunk a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni, és életkornak megfelelő alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, a játékról, a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről.

Munkatársaimmal együtt bízunk abban, hogy bizalommal fordulnak hozzánk gyermekük bölcsődei ellátásával kapcsolatosan, és szakmai munkánk az Önök és gyermekük közös megelégedésére szolgál.

Honlapunk ebben kíván segítségükre lenni.

 

Bartalné dr. Tóth Györgyi

igazgató

Gyermeknevelést segítő szolgáltatások

Egyes bölcsődékben az alapellátás elsőbbsége mellett családtámogató szolgáltatásokat működtetünk. Ilyen szolgáltatások a játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet. Mindezeket bármely család igénybe veheti, a gyermek hat éves koráig, térítési díj ellenében.

A kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontos elkülöníteni és meghatározni az alapellátás és a szolgáltatások különbözőségeit és jellemzőit. A jó minőségű szolgáltatás megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítjuk.

Valamennyi szolgáltatási forma megvalósításánál figyelembe kell venni a bölcsődei nevelés alapelveit, különösképpen a koragyermekkori intervenció szemléletének befogadását.

Játszócsoport

Szakképzett kisgyermeknevelő segítségével gyermekfelügyeletet, vagy gyermek és szülő részére együttes játéklehetőséget biztosítunk.

Tovább

Időszakos gyermekfelügyelet

E szolgáltatás keretében a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és a bölcsődei napirendhez igazodó időtartamban nyújtunk szolgáltatást a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.

Tovább

Gyermeklánc Győri Bölcsődei Alapítvány

1997-ben jött létre a Gyermeklánc Bölcsődei Alapítvány. Célja, Győr város bölcsődéiben meglévő játék- és eszközkészlet gyarapítása, amely a 0-3 éves korú, valamint a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteinek kielégítését, nevelését, gondozását, egészség-megőrzését képességfejlesztését szolgálja.

Ezen felül számos szakmai folyóirat biztosításával, szakirodalmi és egyéb oktatási anyag beszerzésével segítjük a kisgyermeknevelők és szakemberek munkáját, támogatjuk a szakemberképzést. Az Alapítvány 2007-ben, majd 2017-ben ismét közhasznú jogállást szerzett. Működésünkhöz pályázatok, anyagi és természetbeni felajánlások, 1 %-os felajánlások, támogatások nyújtanak forrásokat.