Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Türr István Utcai Tagbölcsőde

Türr István Utcai Tagbölcsőde.png

 

Bölcsődénk Győr belvárosában, nyugodt, csendes helyen található. A város legrégebben épült bölcsődéje, 1955 óta fogad kisgyermekeket. A közelben található a Prohászka, és a Bisinger Óvoda. A helyi 6 – os autóbusszal, vagy ingyenes City busszal könnyen megközelíthető. Az épület energetikai korszerűsítése 2016-ban valósult meg.

Jelenleg 50 férőhelyen fogadunk gyermekeket. Hat gyermekcsoportban biztosítjuk a kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését. Egy csoportunkban az alapellátáson túl, részleges integrációban látunk el sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott Szakértői vélemény alapján kerülnek hozzánk. A bölcsődénkbe járó kisgyermekek nevelését nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, elhivatott, gyermekszerető kisgyermeknevelők végzik.

 

Türr István Utcai Tagbölcsőde1.jpg

 

Szakmai programunk szerint kiemelt célunk a környezet megismerésének elősegítése, annak érdekében, hogy gyermekeink találják meg helyüket az őket körülvevő világban. Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes a gyermek, ez határozza meg arculatunkat is. Bölcsődés gyermekeink figyelmét a környezet, a természet megismerésére, megszerettetésére tereljük. Fontos számunkra, hogy a gyermekek a szerzett ismereteket felhasználják, játékuk során fejlődjön beszédük, kifejezőképességük, érzelmileg gazdagodjanak. A mindennapok természetes részei a mesék, mondókák, énekek, a hozzájuk kapcsolódó játékos mozgásfejlesztés, az alkotó tevékenységek, és a szabad játék. Játszóudvarunk tágas, jól árnyékolt – homokozókkal, telepített udvari fajátékokkal, és mobil mozgásfejlesztőkkel – biztonságos mozgástér a kisgyermekek számára.

 

Türr István Utcai Tagbölcsőde2.jpg

 

Célunk a kigyermekek számára szabad, érzelmi biztonságot adó, támogató, gondolkodtató környezet megteremtése, biztosítva minden gyermek számára az egyénre szabott nevelést, fejlesztést, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva, a szülőkkel együttműködve a kisgyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott nevelésére törekszünk.

 

,,A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél.
Ezekben az években eldől az ember sorsa, jóformán egész életre”
/Kodály Zoltán/

Türr István Utcai Tagbölcsőde

9022 Győr, Türr István utca 4.
Telefon: 06-96/320-366; 06-20/520- 4099
E-mail: ebiturr@gyoribolcsodek.hu
Tagbölcsődevezető: Fodorné Hungler Beáta